Skip to main content

HC Gravco AS

er et søsterselskap av Nye HS BE AS som tar på seg drenering, etterisolering av kjellervegg utvendig side, utgraving av kjellere, støp og murerjobber. Vi tar også steinarbeider så som skifer, flislegging, støttemur og opparbeidelse av uteområder.

Drenering

Alt har en levetid også det som ligger under bakken. Om vannet blir liggende langs grunnmur over lengre tid vil man oppleve et fukting inneklima og går det over for lang tid; råte og saltutslag på innvendig side. Skal kjeller gjøres om fra råkjeller til bebodd areal anbefaler vi å drenere om man ikke har god dokumentasjon på tidligere utført samt at man isolerer med minimum 5cm utvendig side.

Isolering av kjeller

Om man kun isolerer innvendig side vil man trekke kondenspunktet nærmere innvendig side. (Der varm fuktig luft treffer kald flate og fuktigheten i luften omdannes til dråper.)

Fordelen med å isolere utvendig side er at kondenspunktet flyttes mot utvendig side.